შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ნოემბერი 2022 | წლიური ზრდა, სავარაუდოდ, რეკორდულ ნიშნულს მიაღწევს, რაც მიგრაციით, ტურიზმით და ვაჭრობითაა გამოწვეული
14 ნოემბერი 2022

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა 2022 წლის მეოთხე და 2023 წლის პირველი კვარტლების მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) რეალური ზრდის პროგნოზი განაახლა. ქვემოთ მოცემულია ამ თვის განახლების ძირითადი მიგნებები:

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა (საქსტატი) 2022 წლის მესამე კვარტლის მშპ-ის რეალური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა, რომელიც ამ ეტაპზე 9.7 %-ს შეადგენს. შედეგად, 2022 წლის პირველი ცხრა თვის განმავლობაში მშპ-ის რეალური ზრდის წლიური მაჩვენებელი 10.2 %-ია.

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა 2022 წლის მეოთხე კვარტლის მშპ-ის რეალური ზრდის პროგნოზი განაახლა, რომელიც ამ ეტაპზე 11.9 %-ს შეადგენს. 2023 წლის პირველი კვარტლის მშპ-ის რეალური ზრდის პროგნოზი კი 3.9 %-ია. 

სექტემბრის მონაცემებზე დაყრდნობით, 2022 წელს წლიური ზრდის პროგნოზი 10.8%-ს შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი, დიდი ალბათობით, გადაჭარბებულადაა შეფასებული. ეს კი იმითაა განპირობებული, რომ ეკონომეტრიკული მოდელი საქართველოს ეკონომიკური ცვლადების მხოლოდ წარსულ მნიშვნელობებს ეყრდნობა, სადაც არ მოიპოვება ასეთი ფართომასშტაბიანი ომის, სანქციებისა და მიგრაციის ანალოგი.

შეავსე ფორმა