შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

აპრილი 2022 | მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 2022 წლის თებერვლის მონაცემებზე დაყრდნობით: სიმშვიდე ქარიშხლის წინ?
25 აპრილი 2022

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა განაახლა მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი 2022 წლის პირველი და მეორე კვარტლებისთვის. ამ თვის ანგარიშის ძირითადი მიგნებები ასე გამოყურება:

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2022 წლის თებერვლის მშპ-ის რეალური ზრდის წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც, ზრდის მაჩვენებელმა 14.6% შეადგინა, ხოლო 2022 წლის იანვარ-თებერვლის რეალური ზრდის საშუალო მაჩვენებელმა 16.3%- მიაღწია.

2022 წლის თებერვლის მონაცემებზე დაყრდნობით, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი 2022 წლის პირველ კვარტალში 4.6%-იან, მეორე კვარტალში კი -4.6%-იან ზრდა ვარაუდობს. 2022 წლის იანვარ-თებერვლის ეკონომიკურ ზრდის წინასწარ მონაცემებზე დაყრდნობით, შეგვიძლია ვივარაუდოდ, რომ პირველი კვარტლის პროგნოზში მშპ-ს რეალური ზრდა არასათანადოდ არის შეფასებული, ხოლო უარყოფითი ზრდა მეორე კვარტალში ნაწილობრივ 2021 წლის მეორე კვარტლის მაღალი საბაზისო ეფექტით არის გამოწვეული, როდესაც კვარტლური ზრდის მაჩვენებელმა 28.9%-ს მიაღწია. ამასთანავე, აღნიშნული მონაცემები ჯერ კიდევ არ ითვალისწინებს რუსეთ-უკრაინის ომის უარყოფით გავლენას ადგილობრივ ეკონომიკაზე.

შეავსე ფორმა