შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ოქტომბერი 2015 | დეპოზიტების დოლარიზაცია ზრდის პროგნოზზე უარყოფითად აისახება
30 ოქტომბერი 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა