შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ნოემბერი 2016 | ორი წლის განმავლობაში ექსპორტი წლიურ ჭრილში პირველად გაიზარდა
21 ნოემბერი 2016

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2016 წლის ნოემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. 

შეავსე ფორმა