შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

დეკემბერი 2019 | ტურიზმი და ფულადი გზავნილები იზრდება; პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და სახელმწიფო ხარჯები უმჯობესდება, სადღესასწაულო სეზონს მხოლოდ საკვები პროდუქტების ინფლაცია გვიფუჭებს
23 დეკემბერი 2019

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2019 წლის დეკემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა