შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ივლისი 2020 | წონასწორობა დაცულია: ვაჭრობის, ტურიზმისა და ინფლაციის მაჩვენებელი დრამატულად ეცემა, ფულადი გზავნილები კი სწრაფად იზრდება
23 ივლისი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2020 წლის ივლისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა