შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

დეკემბერი 2019 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა - წლის შეჯამება
31 იანვარი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვის 2019 წლის წლიური ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა