შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

იანვარი 2021 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
26 თებერვალი 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვის იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა