შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

აგრო მიმოხილვა
გამოცემის მიზანია სოფლის მეურნეობის სექტორში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების შეჯამება და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური მაჩვენებლების მოკლე ანალიზი. გამოცემა ოთხი ნაწილისგან შედგება: სექტორის ბოლოდროინდელი განვითარებების მოკლე მიმოხილვა; ადგილობრივი და საერთაშორისო ფასების მიმოხილვა; ვაჭრობის
მიმოხილვა, სადაც ასახულია საერთო ექსპორტსა და იმპორტში სოფლის მეურნეობის ექსპორტის და იმპორტის წილი; პოლიტიკის მიმოხილვა, რომელიც მთავრობის მიერ სექტორში გატარებული ღონისძიებების მოკლე მიმოხილვას წარმოადგენს.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
15 ოქტომბერი, 2016 | შემოდგომაზე რთველის დროა
21 ოქტომბერი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 15 ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

15 სექტემბერი, 2016 | სუპერმარკეტები ბაზრის წილის მოსაპოვებლად ფასებს ამცირებენ
14 სექტემბერი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 15 სექტემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

30 ივნისი, 2016 | საკვები პროდუქტების ფასები მინიმუმზეა. ყოველ შემთხვევაში, თბილისში ასეა
30 ივნისი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 30 ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

15 ივნისი, 2016 | ქართველი მომხმარებლები სუპერმარკეტის მენეჯერებს ჭკუაში სჯობნიან?
21 ივნისი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 15 ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

31 მაისი, 2016 | რამდენად კონკურენტუნარიანია ქართული საკვები პროდუქტების საცალო ბაზარი?
02 ივნისი 2016

Georgian retail food prices are up 1.1% y-o-y (May 2016 vs. May 2015) and 1.0% down m-o-m (compared to last month). Compared to mid-May, cheese, apple and carrot experienced the biggest price declines of 8.5%, 8.4 %, and 7.1%, respectively. The prices of cabbage, buckwheat, and peach are up by 8.3%, 8.3%, and 7.1%, respectively.

შეავსე ფორმა