შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

აგრო მიმოხილვა
გამოცემის მიზანია სოფლის მეურნეობის სექტორში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების შეჯამება და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური მაჩვენებლების მოკლე ანალიზი. გამოცემა ოთხი ნაწილისგან შედგება: სექტორის ბოლოდროინდელი განვითარებების მოკლე მიმოხილვა; ადგილობრივი და საერთაშორისო ფასების მიმოხილვა; ვაჭრობის
მიმოხილვა, სადაც ასახულია საერთო ექსპორტსა და იმპორტში სოფლის მეურნეობის ექსპორტის და იმპორტის წილი; პოლიტიკის მიმოხილვა, რომელიც მთავრობის მიერ სექტორში გატარებული ღონისძიებების მოკლე მიმოხილვას წარმოადგენს.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
15 მაისი, 2016 | საკვები პროდუქტების ფასები ეცემა, მაგრამ რა სჭირს კიტრს??
16 მაისი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 15 მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

30 აპრილი, 2016 | თურქული და ირანული შეზღუდვების მოხსნასთან ერთად საკვები პროდუქტების ფასები ეცემა
28 აპრილი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 30 აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

15 აპრილი, 2016 | ქართული ხორბლის ფქვილი მსოფლიო ტრენდს მიყვება?
15 აპრილი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 15 აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

15 მარტი, 2016 | ქართული რძე მეტისმეტად ძვირია?
15 მარტი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 15 მარტის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

15 თებერვალი, 2016, FPI | ISET-ის საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსი
19 იანვარი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 15 თებერვლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა