შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

31 მაისი, 2016 | რამდენად კონკურენტუნარიანია ქართული საკვები პროდუქტების საცალო ბაზარი?
02 ივნისი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 31 მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა