შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

31 ოქტომბერი, 2016 | საკვები პროდუქტების ფასები ზრდას იწყებს
03 ნოემბერი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 31 ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა