შეავსე ფორმა
Logo
განვითარება მოძრაობაში: საქართველოში მიგრაციის ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენის გაზომვა და ოპტიმიზაცია
30 სექტემბერი 2010

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

რას უნდა ელოდეთ ან არ ელოდეთ ცენტრალური ბანკისგან
29 სექტემბერი 2008

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მიგრაციის პროექტი
07 აპრილი 2008

მიგრაციამ, როგორც იძულებითმა, ისე ნებაყოფლობითმა, მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საქართველოს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაზე ბოლო ათწლეულებში. კვლევა პასუხობს მზარდ ინტერესს, თუ რა გავლენას ახდენს მიგრაცია ქვეყანაზე.

შეავსე ფორმა