შეავსე ფორმა
Logo
არაფორმალური დასაქმება საქართველოს შრომის ბაზარზე
04 ივლისი 2011

კვლევის მიზანი საქართველოში არაფორმალური დასაქმების პარადოქსის ახსნაა. პროექტი შრომის ბაზრის კვლევით ინსტიტუტთან (IZA) პარტნიორობით ხორციელდება და საქართველოში ფორმალურ და არაფორმალურ შრომის ბაზრებს შორის კავშირების კვლევას ისახავს მიზნად.

განვითარება მოძრაობაში: საქართველოში მიგრაციის ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენის გაზომვა და ოპტიმიზაცია
30 სექტემბერი 2010

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მიგრაციის პროექტი
07 აპრილი 2008

მიგრაციამ, როგორც იძულებითმა, ისე ნებაყოფლობითმა, მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საქართველოს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაზე ბოლო ათწლეულებში. კვლევა პასუხობს მზარდ ინტერესს, თუ რა გავლენას ახდენს მიგრაცია ქვეყანაზე.

შეავსე ფორმა