შეავსე ფორმა
Logo
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მერვე ანგარიში
10 ივლისი 2023

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკის მეშვიდე ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა შერჩეული სექტორებისა და ღირებულებათა ჯაჭვის კვლევის შედეგები წარადგინა
06 ივლისი 2023

6 ივლისს, ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა, PMC კვლევით ცენტრთან თანამშრომლობით და USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის მხარდაჭერით, პროექტის "სექტორებისა და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკის" ფარგლებში, 2022 წლის ანალიტიკური ანგარიში წარუდგინა შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებს, სექტორული ასოციაციაციებისა და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს.

სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების, სურსათის შეწირულობის შესახებ კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
31 მარტი 2023

სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების მართვა და ადმინისტრირება არის საკმაოდ კომპლექსური კონცეფცია, რომელიც მოიცავს ნარჩენების მართვას და ნარჩენების დაგროვების პრევენციას სურსათის წარმოების, მოსავლის შემდგომი დაბინავების პროცესში, ასევე სურსათის უვნებლობასა და ჰიგიენას, ეტიკეტირებას და თარიღის მითითებას, ოფიციალურ კონტროლსა და დაბეგვრას (დღგ, საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი).

სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეშვიდე ანგარიში
01 თებერვალი 2023

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკის მეშვიდე ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების შედეგები წარადგინა
14 დეკემბერი 2022

14 დეკემბერს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის აგრარული და სოფლის განვითარების პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელმა, სალომე გელაშვილმა, სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების შედეგები წარადგინა. რეგულირების ზეგავლენის შეფასება (RIA) გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) ფინანსური მხარდაჭერით ჩატარდა.

შეავსე ფორმა