შეავსე ფორმა
Logo
NBG Governor: Importance of Monetary Policy for Economic Development
23 იანვარი 2019

On Wednesday, January 23, ISET hosted the Governor of the National Bank of Georgia (NBG), Mr. Koba Gvenetadze. Mr. Gvenetadze delivered a profoundly informative lecture about the importance of monetary policies for economic well-being, discussing issues such as the importance of the price stability objective, inflation targeting frameworks (specifically why it is so crucial to avoid both deflation and high inflation), and the efficiency of monetary policy transmission mechanisms under a flexible exchange rate.

საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის მაღალი პოტენციალის მქონე სექტორების იდენტიფიცირება
01 იანვარი 2019

პროექტის მიზანი საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობაა. პროექტი კონსულტაციისა და ტრენინგების ცენტრის (CTC) დაკვეთითა და ევროკავშირის დაფინანსებით ჩატარდა.

საქართველოში დედობის, მამობის და მშობლის შვებულების ახალი პოლიტიკის შესამუშავებლად ეკონომიკური ანალიზის ჩატარებაში ტექნიკური დახმარება
31 დეკემბერი 2018

კვლევა აანალიზებს საქართველოში დედობის, მამობის და მშობლის შვებულების ახალ პოლიტიკასთან დაკავშირებულ მონეტარიზებულ ეკონომიკურ დანახარჯებსა და სარგებელს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში გავრცელებული მეთოდოლოგიის გამოყენებით.

საპროცენტო განაკვეთების შედარება საცალო საკრედიტო პროდუქტებისათვის ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში და სასესხო პორტფელის ხარისხის შედარება საქართველოს საბანკო და არა-საბანკო სექტორებში
11 ივნისი 2018

კვლევა მოიცავს 48 მოწინავე ბანკს შემდეგ 13 ქვეყანაში: აზერბაიჯანი, ალბანეთი, მაკედონია, პოლონეთი, რუსეთი, რუმინეთი, საქართველო, სერბეთი, სომხეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, ჩეხეთი და ხორვატია. შერჩეული ქვეყნები წარმოადგენენ გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს სამხრეთ კავკასიის, ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონებიდან.

ECA-ს რეგიონში ფიზიკური პირებისა და ბიზნესისთვის საკრედიტო პროდუქტებზე საპროცენტო განაკვეთის შედარება და საქართველოში საბანკო და არასაბანკო სექტორების საკრედიტო ხარისხის შედარება
24 აპრილი 2018

ქვეყნების დონეზე ჩატარებული უნიკალური კვლევა ადარებს საცალო საკრედიტო პროდუქტების ჯგუფის საპროცენტო განაკვეთებს საქართველოში და გარდამავალი ეკონომიკის შერჩეულ ქვეყნებში.

შეავსე ფორმა