შეავსე ფორმა
Logo
იანვარი 2024 | უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტები ზომიერად გაიზარდა, წლიური ექსპორტი შემცირდა, ფულად გზავნილებზე მიგრაციის გავლენა შეიცვალა, ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელზე დაბალია
29 იანვარი 2024

ნოემბერში საქსტატმა 2023 წლის პირველი და მეორე კვარტლების მშპ-ის რეალური ზრდის წინასწარი შეფასება დააკორექტირა. ზრდის მაჩვენებელი 1-ელ კვარტალში 8.0%, ხოლო მე-2 კვარტალში 7.8% იყო. მე-3 კვარტალში მოსალოდნელი ზრდის მაჩვენებელი 5.4%-დან 5.7%-მდე დაკორექტირდა.

დეკემბერი 2023 | ესეც ეკონომიკური იმპულსი: დეპოზიტები იზრდება, ვაჭრობა იზრდება – ძირითადად რეექსპორტის ხარჯზე, ფულადი გზავნილების დინამიკა კი იცვლება – საქართველოს მშპ-ის ზრდის ქრონიკები
11 იანვარი 2024

სქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა (საქსტატი) 2023 წლის ოქტომბრის მშპ-ის რეალური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა. მოსალოდნელია მშპ-ის 6.2%-ით ზრდა, მშპ-ის ზრდის საშუალო მაჩვენებელმა 2023 წლის იანვარ-ოქტომბრის პერიოდში კი 6.9 %-ს მიაღწია.

III კვარტალი 2023 | მაკრო მიმოხილვა: ზრდისკენ სწრაფვა გლობალური გაურკვევლობისა და რეგიონალური დინამიკის პირობებში
29 დეკემბერი 2023

კოვიდ-19-ის პანდემიისა და რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შედეგად არსებული მძიმე სიტუაცია ნელი, არათანაბარი ტემპით უმჯობესდება. მიუხედავად იმისა, რომ წლის დასაწყისში შეინიშნებოდა ეკონომიკური სტაბილურობა, რაც ეკონომიკის აღდგენით და ინფლაციის შესამცირებლად გაღებული ძალისხმევით გამოიხატა, სიხარული ჯერ მაინც ნაადრევია – ეკონომიკური აქტივობა ჯერ კიდევ არ დაბრუნებია პანდემიამდე არსებულ მაჩვენებელს, განსაკუთრებით, განვითარებადი ბაზრისა და ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში, განსხვავება რეგიონებში დაფიქსირებულ მაჩვენებლებს შორის კი იზრდება.

ნოემბერი 2023 | ფულადი გზავნილები მცირდება, რადგან ერთჯერადი ეფექტი ამოიწურა, თუმცა ფულის მიწოდება ზრდას განაგრძობს, დაკრედიტების ზრდის ტემპი უმნიშვნელოდ შემცირდა, ინფლაცია კი ნულს მიუახლოვდა
11 დეკემბერი 2023

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა (საქსტატი) 2023 წლის სექტემბრის მშპ-ის რეალური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა, რომელიც 5.1%-ს შეადგენს, ხოლო 2023 წლის იანვარ-სექტემბრის მშპ-ის რეალური ზრდის წინასწარი შეფასება – 6.8%-ს.

ოქტომბერი 2023 | საქართველოს სავაჭრო დეფიციტი და ქვეყანაში შემოდინებული ფულადი გზავნილები მცირდება, ინფლაციის მაჩვენებელი უცვლელია, სამომხმარებლო კრედიტების რაოდენობა და ფულის მასა კი იზრდება
23 ოქტომბერი 2023

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა (საქსტატი) 2023 წლის აგვისტოს მშპ-ის რეალური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა, რომელიც 5.8%-ს შეადგენს. 2023 წლის იანვარ-აგვისტოს მშპ-ის რეალური ზრდის წინასწარი შეფასება კი 7%-ს უტოლდება.

შეავსე ფორმა