შეავსე ფორმა
Logo
ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა გენდერსა და ეკონომიკაზე ტრენინგი ჩაატარა
11 ივლისი 2022

5-9 ივლისს ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუმა გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად ჩაატარა ოთხდღიანი ტრენინგი თემაზე „გენდერი და ეკონომიკა“, რომლის ძირითადი სამიზნე აუდიტორია ქართული სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები იყვნენ.

საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
01 ივლისი 2022

„კარგი მმართველობა გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში“ (GG4GEG) პროექტის ფარგლებში, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია თანამშრომლობს საჯარო სამსახურის ბიუროსა (CSB) და ISET-ის კვლევით ინსტიტუტთან, რომლის ფარგლებშიც მომზადდა საქართველოს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასების (GIA) ყოვლისმომცველი ანგარიში.

COVID-19-ის დროს გაზრდილი გენდერული ღიობი: საქართველოს მაგალითი
25 აპრილი 2022

წლებია გენდერული უთანასწორობა მუდმივ პრობლემას წარმოადგენს (მიუხედავად იმისა, რომ სიტუაცია სტაბილურად უმჯობესდება). COVID-19-ით გამოწვეულმა კრიზისმა ქალები არაპროპორციულად არახელსაყრელ მდგომარეობაში ჩააგდო, რამაც საფრთხე შეუქმნა წლების განმავლობაში გენდერული თანასწორობისაკენ გადადგმულ ნაბიჯებს.

საჯარო რეესტრის შესახებ კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
15 თებერვალი 2022

შერჩეული სამთავრობო პროგრამებისა და პოლიტიკისთვის ჩატარებული გენდერული ზეგავლენის შეფასებების (GIAs) მიზანია საქართველოს საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებებისა და მარტოხელა მშობლების სტატუსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის ანალიზი.

სამხრეთ კავკასიის გენდერული თანასწორობის ინდექსი
01 დეკემბერი 2021

“სამხრეთ კავკასიაში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების“ რეგიონული პროექტის მეორე ფაზის ფარგლებში, საქართველოში შვეიცარიის საელჩოს დაკვეთით, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი „სამხრეთ კავკასიის გენდერული თანასწორობის ინდექსს“ შეიმუშავებს.

შეავსე ფორმა