შეავსე ფორმა
Logo
ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა სოფლის მეურნეობის დარგში ინფორმაციის ხარისხის ერთიანი სტანდარტი წარადგინა
30 ივნისი 2022

2022 წლის 30 ივნისს ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა პროექტის – “საქართველოს სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული პროფესიული განათლების მოდერნიზება (ფაზა 2)“ – დასკვნით შეხვედრაზე ღონისძიებაზე ცოდნისა და ინფორმაციის სისტემაში შემავალი ინსტიტუტებისა და ბენეფიციარებისათვის ინფორმაციის ხარისხის ერთიანი სტანდარტის შედეგები წარადგინა.

ივნისი 2022 | აგრო მიმოხილვა
27 ივნისი 2022

2022 წლის ივნისში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წლიური გამოცემა სოფლის მეურნეობის სექტორის შესახებ – „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2021“. გამოცემის თანახმად, სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობის და მეთევზეობის გამოშვებამ 2021 წელს მშპ-ის 7% შეადგინა. ეს მაჩვენებელი 2020 წლის მაჩვენებელზე ნაკლებია (8.3%), თუმცა შეესაბამება გასული წლების ზოგად ტენდენციას (სოფლის მეურნეობის მშპ მთლიანი მშპ-ის 7-8%-ს შეადგენს).

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა მონაწილეობა მიიღო მსოფლიო ბანკის მიერ ორგანიზებულ სოფლის მეურნეობის, მიწისა და წყლის შესახებ ღონისძიებაში
31 მაისი 2022

31 მაისს ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა მონაწილეობა მიიღო ღონისძიებაში, რომელზეც მსოფლიო ბანკმა კვლევა „სოფლის მეურნეობის, მიწის და წყლის მართვის პოლიტიკა საქართველოში მდგრადი აგროსასურსათო სისტემების მასშტაბის გაზრდის მიზნით“ წარადგინა.

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა USAID-ის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ტრენინგები ჩაატარეს
29 მარტი 2022

29 მარტს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდის წარმომადგენლებმა USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოებისა (ESP) და ეკონომიკური მმართველობის (EGP) პროგრამების მიერ სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა (CSO) და კერძო სექტორული ასოციაციების (PSA) ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარების პროექტის ფარგლებში ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ტრენინგები ჩაატარეს.

მარტი 2022 | აგრო მიმოხილვა
28 მარტი 2022

2021 წლის 17 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა. ბიუჯეტით დამტკიცებული 19.2 მლრდ. ლარიდან საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო (MEPA) 593.1 მლნ.ლარს (მთლიანი ბიუჯეტის 3.1%-ს) მიიღებს.

შეავსე ფორმა