შეავსე ფორმა
Logo
სექტემბერი 2023 | აგრო მიმოხილვა
29 სექტემბერი 2023

„რთველი 2023“ აგვისტოში დაიწყო. წინა წლების მსგავსად, საქართველოს მთავრობა კვლავ ასუბსიდირებს ყურძნის მოსავალს, რათა დაეხმაროს იმ მწარმოებლებს, ვინც უამინდობამ დააზარალა.

ივნისი 2023 | აგრო მიმოხილვა
30 ივნისი 2023

2023 წლის ივნისში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოსცა წლიური პუბლიკაცია სოფლის მეურნეობის სექტორის შესახებ – „საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2022“. პუბლიკაციის თანახმად, სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობის და მეთევზეობის გამოშვებამ 2022 წელს მშპ-ის 7.5% შეადგინა (მუდმივ ფასებში), რაც 2021 წლის მაჩვენებელზე (8%-ზე) ნაკლებია, თუმცა შეესაბამება გასული წლების ზოგად ტენდენციას (სოფლის მეურნეობის მშპ მთლიანი მშპ-ის 7-8%-ს შეადგენდა).

აგროექსპორტი ევროკავშირში: რამდენად ეფექტიანია სახელმწიფო დაფინანსება?
29 მაისი 2023

აღნიშნული ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

უფროსი მკვლევარი
02 მაისი 2023

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი ეძებს მკვლევარს კვლევით გუნდში.

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა DCFTA-ს გაფორმებიდან 7 წლის თავზე აგრო ექსპორტის შედეგები შეაფასა
31 მარტი 2023

31 მარტს ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა მორიგ მრგვალი მაგიდის დისკუსიას უმასპინძლა, რომელზეც მონაწილეებმა განიხილეს, რა გავლენა აქვს სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამებს საქართველოს აგრო ექსპორტზე ევროკავშირში. ღონისძიებაზე განხილულ იქნა ის გამოწვევებიც, რომლებსაც სოფლის მეურნეობის მწარმოებლები აწყდებიან ევროკავშირის ბაზრებზე წვდომისას.

შეავსე ფორმა