შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

ფინანსური სიჯანსაღის ინდიკატორები საინვესტიციო გარემოს შეფასებისთვის – I ფაზა
ორშაბათი, 30 სექტემბერი, 2013

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა