შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

რეგიონული განსხვავებები საქართველოში
პარასკევი, 28 ივნისი, 2013

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

დონორები

შეავსე ფორმა