შეავსე ფორმა
Logo

პოლიტიკის დოკუმენტები

შეიძლება თუ არა ელექტროენერგიის დაბალი ფასი იყოს საქართველოს შედარებითი უპირატესობა? - დასკვნების შეჯამება
სამშაბათი, 04 აგვისტო, 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა