შეავსე ფორმა
Logo

პოლიტიკის დოკუმენტები

ელექტროენერგიაზე ბიზნესის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება საქართველოში
ორშაბათი, 29 თებერვალი, 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა