შეავსე ფორმა
Logo

პოლიტიკის დოკუმენტები

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტი
პარასკევი, 28 ნოემბერი, 2014

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა