შეავსე ფორმა
Logo

პოლიტიკის დოკუმენტები

სოფლის მეურნეობა და სურსათის წარმოება: საქართველოს პოტენციალი
სამშაბათი, 25 აგვისტო, 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ავტორები

შეავსე ფორმა