შეავსე ფორმა
Logo

პოლიტიკის დოკუმენტები

საქართველოს პოტენციალი ბიზნეს სერვისების შეთავაზებისთვის
პარასკევი, 31 ივლისი, 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა