შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

საქართველოში სოფლიდან ქალაქში მიგრაციის გარეშე ეკონომიკური განვითარების თავსატეხის ამოხსნა
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 01.01.2018 დასრულების თარიღი: 01.01.2020

ეს კვლევა მიზნად ისახავს ახსნას, თუ როგორ მოხდა საქართველოს ეკონომიკური განვითარება ბოლო 12-15 წლის განმავლობაში, მიუხედავად სოფლიდან ქალაქში მიგრაციის არარსებობისა, რაც ეწინააღმდეგება განვითარების ეკონომიკაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი თეორიის – ლუისის მოდელის პროგნოზებს.

ლუისის მოდელი, რომელიც ნახევარ საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოდელად ითვლებოდა, პროგნოზირებს, რომ სოფლიდან ქალაქში მიგრაცია და ეკონომიკური განვითარება ერთმანეთთანაა დაკავშირებული. მართლაც, ძნელია ისეთი შემთხვევების პოვნა, როდესაც ეკონომიკური განვითარება მოხდა სოფლიდან ქალაქში მიგრაციის გარეშე. საქართველოში ეკონომიკური განვითარება მოხდა, მიუხედავად სოფლიდან ქალაქში მიგრაციის არარსებობისა. მართლაც, სოფლის მოსახლეობის წილი უცვლელი დარჩა, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდა შთამბეჭდავია. კვლევის ძირითადი მიზანია იმის ახსნა, თუ როგორ ეწინააღმდეგება საქართველოში ეკონომიკური განვითარება ლუისის მოდელის პროგნოზებს. ეს კვლევა მიზნად ისახავს ლუისის მოდელის ინტეგრირებას სივრცითი ზოგადი წონასწორობის თეორიასთან და საქართველოსთვის დროითი მწკრივების მონაცემების ანალიზს ლუისის მოდელის შესამოწმებლად უფრო ზოგად თეორიულ კონტექსტში.

შეავსე ფორმა