შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

განათლების პოლიტიკის ფორუმი
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 30.03.2017 დასრულების თარიღი: 15.12.2017

განათლების პოლიტიკის ფორუმის (EPF) მიზანია, დაიწყოს განათლების სფეროში მთავრობის პრიორიტეტებისა და ინვესტიციების კრიტიკული ანალიზის საჯარო განხილვა და კომუნიკაცია.

განათლების პოლიტიკის ფორუმის ფარგლებში განიხილება მიზნები, სამიზნე მაჩვენებლები და განვითარებული მოვლენები, რომლებიც 2016-2020 წლების განათლების სფეროს დღის წესრიგშია წარმოდგენილი. განხილვაში ჩართული იქნება ყველა დაინტერესებული მხარე, ხოლო მისი მიზანი ძირითადი თემატური მიმართულებების კუთხით არსებული პროგრესისა და გამოწვევების ჭრილში შეფასებაა. EPF-ის მიზანია ინფორმაციის შეგროვება და თავმოყრა, როგორც მთავრობისგან, ისე განათლების სფეროში არსებული სხვა დაინტერესებული მხარეებისგან, რათა შესაძლებელი გახდეს ‘ეროვნული კონსენსუსის’ მიღწევა იმ პრიორიტეტებსა და კონკრეტულ რეფორმებთან დაკავშირებით, რომლებიც საქართველოს საგანმანათლებლო სექტორშია დასასახი. ყოველივე ზემოხსენებული საწყის საფეხურს წარმოაგდენს, რასაც სამომავლოდ რეფორმის პროცესი უნდა მოსდევდეს, რომელსაც მთავრობა UNICEF-ის, მსოფლიო ბანკისა და ISET-ის დახმარებით განახორციელებს.

თეგები: #განათლება,
შეავსე ფორმა