შეავსე ფორმა
Logo

სიახლეები

პროექტი „რეფორმეტრი“ სტუდენტური ბლოგების კონკურსს აცხადებს
სამშაბათი, 13 დეკემბერი, 2022

თუ ხარ საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლის ბაკალავრიატის ან პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტი და გაინტერესებს საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმები, ეს კონკურსი შენთვისაა.

პროექტი „რეფორმეტრი“ გთავაზობს, შეარჩიო შემოთავაზებული ოთხი ეკონომიკური რეფორმიდან (ელექტრონული კომერციის რეფორმა, გადახდისუუნარობის რეფორმა, წყლის რესურსების მართვის რეფორმა, კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმა)  ერთ-ერთი და მის შესახებ ანალიტიკური ბლოგი დაწერო. სანაცვლოდ კი სასურველი პრიზი მოიგო.

კონკურსში მონაწილეობისთვის საჭიროა:

კონკურსის ეტაპებია:

 1. ეტაპი - რეგისტრაცია: 25 დეკემბრის ჩათვლით „რეფორმეტრის“ გუნდი პროექტში მონაწილეობის მსურველთა აპლიკაციებს მიიღებს
 2. ეტაპი - პროექტის მონაწილე სტუდენტები 15 თებერვლის ჩათვლით შექმნიან ანალიტიკურ ბლოგს მათ მიერ შერჩეული ეკონომიკური რეფორმის შესახებ და პროექტის გუნდს გაუზიარებენ

გამოგზავნილი ბლოგები შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით: 

 1. შინაარსი და ადეკვატურობა:
  1. რამდენად თანხვედრაშია ბლოგი შერჩეულ რეფორმასთან?
  2. რამდენად აქტუალურირეფორმის ის ნაწილი, რომელზეც ბლოგია შესრულებული?
  3. რამდენად ანალიტიკურია ავტორის მიდგომა შერჩეული საკითხის განხილვისას?
 2. ორიგინალურობა
  1. რამდენად ორიგინალურად განიხილავს ავტორი შერჩეულ საკითხს?
 3. სტილი:
  1. რამდენად თანმიმდევრულია ბლოგი?
  2. იყენებს თუ არა ავტორი დამხმარე მასალას (მაგ. სათანადო ლიტერატურა, მონაცემები)?
  3. რამდენად იცავს ბლოგი აკადემიურ ნორმებს?

პროექტის საპრიზო კატეგორიებია:

 • შერჩეული რეფორმისთვის თემატური საგანმანათლებლო კურსის დაფინანსება
 • შერჩეული რეფორმისთვის თემატურ საგანმანათლებლო რესურსზე წვდომის (მაგ. საერთაშორისო ჟურნალის ან ციფრული პლატფორმის გამოწერის) დაფინანსება
 • ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში, პროექტ „რეფორმეტრის“ განმახორციელებელ გუნდში სტაჟირება

კონკურსის შედეგად გამოვლინდება ორი გამარჯვებული.

პროექტ "რეფორმეტრს" ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით ახორციელებს. "რეფორმეტრის" მიზანია შერჩეული ეკონომიკური რეფორმების პროგრესის ანალიზი, რეფორმით დაინტერესებულ მხარეებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა და რეფორმის განმახორციელებელი სამთავრობო უწყებების მხარდაჭერა რეფორმის ცნობადობის და ეფექტიანობის ასამაღლებლად.

მეტი ინფორმაცია პროექტის შესახებ შეგიძლიათ ნახოთ ამ ბმულზე.

შეავსე ფორმა