შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

იანვარი 2020 | ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვა
27 თებერვალი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვის 2020 წლის იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა