შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ბიზნესის განწყობის ინდექსი: მოლოდინები ბევრად უფრო რეალისტურია - Q4 2015
15 დეკემბერი 2015

ბიზნესის განწყობის ინდექსი საქართველოში მცირედით, [-100;100] სკალაზე 14-დან 11-მდე შემცირდა. ვაჭრობისა და ფინანსურმა სექტორებმა განსაკუთრებით დიდი კლება განიცადეს, მაშინ, როდესაც სოფლის მეურნეობის სექტორის განწყობა გაიზარდა.

აგვისტოში, გაცვლითი კურსის განმეორებითი და მოულოდნელი რყევის შემდეგ, ბიზნეს სექტორმა მოლოდინების გადააფასა და მოლოდინების ინდექსი 34-დან 16-მდე დაეცა.

შეავსე ფორმა