შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

15 ივნისი, 2016 | ქართველი მომხმარებლები სუპერმარკეტის მენეჯერებს ჭკუაში სჯობნიან?
21 ივნისი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 15 ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა