შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

15 ოქტომბერი, 2016 | შემოდგომაზე რთველის დროა
21 ოქტომბერი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2016 წლის 15 ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა