შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

31 მარტი, 2017 | ძირითადი საკვები პროდუქტები ძვირდება?
03 აპრილი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2017 წლის 31 მარტის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა