შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

31 მაისი, 2017 | საქართველოს პომიდვრის ბიზნესში რა ხდება?!
31 მაისი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საკვები პროდუქტების ფასების ინდექსის 2017 წლის 31 მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა