შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

საქართველოს მედიის (დე)პოლარიზაციის ინდექსი
20 მარტი 2024

მედიის (დე)პოლარიზაციის ინდექსი აჩვენებს, რომ 2020 წლიდან საქართველოში მედიის პოლარიზაცია იზრდება. ზრდა განსაკუთრებით მწვავე კი 2022 წლის დასაწყისიდან ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ინდექსი ასახავს მნიშვნელოვან პოლარიზაციას კონკრეტული მოვლენების გარშემო, როგორიცაა, მაგალითად, არჩევნები, მისი რეაქცია სხვადასხვა მოვლენასა თუ განვითარებაზე სხვადასხვაა.

ინტერაქტიული გრაფიკი: აჩვენებს იმ მოვლენებს, რომელმაც, დიდი ალბათობით, გამოიწვია მედიის (დე)პოლარიზაციის ინდექსის ზრდა

შეავსე ფორმა