შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ნოემბერი 2021 | ხაჭაპურის ინდექსის მიხედვით წლიური ინფლაცია 19%
03 დეკემბერი 2021

ხაჭაპურის ინდექსის მზარდი ტრენდი 2021 წლის ნოემბერშიც გაგრძელდა და 5.37 ლარს მიაღწია. მაჩვენებელი წინა თვესთან (2021 წლის ოქტომბერი) შედარებით 7.2%-ით, ხოლო წინა წელთან (2020 წლის ნოემბერი) შედარებით 19%-ით მაღალი იყო. ხაჭაპურის ინდექსის ინფლაციაზე იმოქმედა ყველა ინგრედიენტმა: კვერცხი (38.6%), ფქვილი (30.2%), კარაქი (22.6%), საფუარი (18.7%), ყველი (14%) და რძე (10.3%).

ფასები გაიზარდა როგორც იმპორტირებულ (კარაქი, საფუარი), ისე ადგილობრივად წარმოებულ პროდუქტებზეც, რომლებიც იმპორტირებული საწარმოო საშუალებებით მზადდება. ინფლაციაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია საკვები პროდუქტების საერთაშორისო ფასების ზრდამაც. FAO-ის ანგარიშის თანახმად, 2021 წლის ნოემბერში საკვები პროდუქტების ფასები წლიურ ჭრილში 27.3% გაიზარდა.

ინფლაციაზე დიდი გავლენა მოახდინა რძის და რძის პროდუქტების ფასებმა. წლის ამ დროს ახალი რძის მიწოდებაში სეზონური ვარდნა ფიქსირდება ხოლმე, რაც ზრდის იმპორტირებულ რძის ფხვნილზე მოთხოვნას, რომელიც ნამოიყენება ნედლი რძეის ჩამნაცვლებლად. FAO-ის სურსათის ფასების ინდექსის მიხედვით, რძის ფასების ინდექსი, წინა წლის ნოემბერთან შედარებით, 19.1%-ით არის გაზრდილი. ცხადია, ამ გარემოებამაც შეუწყო ხელი საქართველოში რძის პროდუქტების ფასების ზრდას.

შეავსე ფორმა