შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ყველის წარმოების ეკონომიკური გეოგრაფია: თელავის მაგალითი
13 ოქტომბერი 2014

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ხაჭაპურის ინდექსის 2014 წლის 24 ნოემბ13 ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა