შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

სამომხმარებლო ფასებისა და ხაჭაპურის ინდექსები ერთმანეთს აცდა
11 მაისი 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ხაჭაპურის ინდექსის 2015 წლის 11 მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა