შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

სამომხმარებლო ფასების და ხაჭაპურის ინდექსების ინფლაცია 2014 წლის დეკემბერში გაიზარდა
12 იანვარი 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ხაჭაპურის ინდექსის 2015 წლის 12 იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა