შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

14 მაისი, 2018 | სტრუქტურული ცვლილებები საქართველოს მერძევეობის სექტორში?
14 მაისი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ხაჭაპურის ინდექსის 2018 წლის 14 მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა