შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

19 ნოემბერი, 2018 | ყველის ფასი ოდნავ იკლებს, მაგრამ რის ხარჯზე?
19 ნოემბერი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ხაჭაპურის ინდექსის 2018 წლის 19 ნოემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა