შეავსე ფორმა
Logo
მოსახლეობის სიტუაციის ანალიზი საქართველოში
30 სექტემბერი 2014

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

Does Suburbanization Cause Obesity?
28 აპრილი 2014

On 22 April 2014, ISET hosted Dr. Maryam Naghsh Nejad, from the Institute for the Study of Labor, Bonn, who presented her paper “Does Suburbanization cause obesity?”.

რეგიონული განსხვავებები საქართველოში
28 ივნისი 2013

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

რეგიონული უთანასწორობები საქართველოში
21 მარტი 2013

რეგიონებს შორის არაერთი სხვაობა არსებობს, თუმცა ყველაზე სისტემური რეგიონული უთანასწორობები შეიძლება რეგიონებს შორის ურბანიზაციის მაჩვენებლებს შორის არსებული სხვაობებით აიხსნას. კერძოდ, შედარებით მეტად ურბანიზებულ რეგიონებს, როგორც წესი, ერთ სულ მოსახლეზე უფრო მაღალი მთლიანი დამატებული ღირებულება, ბევრად მრავალფეროვანი და განვითარებული ეკონომიკური სტრუქტურა და ბევრად განვითარებული ინფრასტრუქტურა აქვთ.

სჭირდება თუ არა საქართველოს მეტი და უფრო დიდი ქალაქები?
30 ნოემბერი 2012

ბლოგი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა