შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

მოსახლეობის სიტუაციის ანალიზი საქართველოში
სამშაბათი, 30 სექტემბერი, 2014

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა