შეავსე ფორმა
Logo
ქარსაფარი ზოლის შესახებ კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
03 სექტემბერი 2018

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის აგრარული პოლიტიკის კვლევითმა გუნდმა ჩაატარა ქარსაფარი ზოლის კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება (RIA) და წარმოადგინა რეკომენდაციები წარდგენილი რეგულაციის ინკლუზიური და მდგრადი ფორმით განხორციელების პოლიტიკის სხვადასხვა ალტერნატივაზე.

Application for Grants Financing Technology for New Markets Open in Georgia
31 აგვისტო 2018

An open call for prospective enterprises developing cleantech products, systems, processes, or services has been announced. The projects should offer solutions in the area of climate change adaption or mitigation, ecosystem services, renewable energy, water, and sanitation or urban development.

For Georgia and internationally – The state of the Sustainable Development Goals 2018
29 ივნისი 2018

A number of reports released during late spring described and explained global achievements related to Sustainable Development Goals (SDGs). First released was the World Bank’s “Atlas of Sustainable Development Goals 2018”, which shed light on trends on a regional level (Georgia is categorized as a lower-middle-income country).

Salome Gelashvili delivers speech at 2030 Agenda for Sustainable Development – Tbilisi Implementation Conference
29 მაისი 2018

On May 29th, the ISET’s Salome Gelashvili spoke at the 2030 Agenda for Sustainable Development – Tbilisi Implementation Conference hosted by the Parliament of Georgia and held at the Radisson Blu Iveria Hotel from May 28th to 29th. She participated in a panel discussion on data for sustainable development.

ჰაერის ხარისხი საქართველოში. ჩვენი მდგომარეობა
14 მაისი 2018

თუ მთავრობის წარმომადგენელი, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია, კვლევითი ინსტიტუტი ან უბრალოდ შეწუხებული მოქალაქე ხართ, რომელსაც გარემოს მდგომარეობაზე გული შეგტკივათ, ეკოლოგიური ეფექტიანობის ინდექსი თქვენთვის საინტერესო უნდა იყოს. EPI ორ წელიწადში ერთხელ ქვეყნდება და გვიყვება არასასიამოვნო სიმართლეს თითოეული ქვეყნის ტრაექტორიასა და მათი მუშაობის ეფექტიანობაზე.

შეავსე ფორმა