შეავსე ფორმა
Logo
Electric buses and cities – lessons learned from around the world
17 ივნისი 2019

On May 3, the US-based World Resource Initiative (WRI) published ‘How to Enable Electric Bus Adoption In Cities Worldwide’, which examines the process of adopting e-buses in sixteen case study cities. Tbilisi City Hall took the first couple of steps necessary to introduce the first electric bus in 2018 and is expected to scale up the number to 200 from 2020.

ქარსაფარი ზოლების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
06 მაისი 2019

ქარსაფარ ზოლებს დადებითი ზეგავლენა აქვს მდგრადი განვითარების ეკონომიკური, სოციალური და გარემოს დაცვის მიმართულებით. მიუხედავად იმისა, რომ ქარსაფარი ზოლების დადებითი ზეგავლენა აღიარებულია დაინტერესებული მხარეების მიერ, საქართველოს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გამო, ქარსაფარი ზოლების უმეტესობა დღეს განადგურებულია და საჭიროებს რეაბილიტაცია.

Jeffrey D. Sachs Pays Visit to ISET
13 მარტი 2019

“What I am trying to do with my work these days is to support global ideas and an interconnected society at peace,” declared Prof. Dr. Sachs at the beginning of his lecture to the ISET community.

საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის მაღალი პოტენციალის მქონე სექტორების იდენტიფიცირება
01 იანვარი 2019

პროექტის მიზანი საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობაა. პროექტი კონსულტაციისა და ტრენინგების ცენტრის (CTC) დაკვეთითა და ევროკავშირის დაფინანსებით ჩატარდა.

ბიოსფერული რეზერვატი – მოდელი რეგიონების მდგრადი განვითარებისათვის
24 სექტემბერი 2018

როდესაც უეიდ დევისს ვუსმენდი (რომელსაც ხშირად უწოდებენ „მეცნიერის, სწავლულის, პოეტისა და სიცოცხლის მრავალფეროვნების გულმხურვალე დამცველის იშვიათ კომბინაციას“), ბიოსფერული რეზერვატების საკითხი გამახსენდა. გარკვეულწილად იმიტომ, რომ წლის დასაწყისში კახეთში ამ თემაზე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან ტრენინგი ჩავატარე და ნაწილობრივ იმიტომაც, რომ, როგორც ეკონომისტი, ნათლად ვხედავ, რამდენად მნიშვნელოვანია ბიოსფერული რეზერვატებისათვის კულტურული (და, რა თქმა უნდა, ბიო!) მრავალფეროვნების შენარჩუნება.

შეავსე ფორმა