შეავსე ფორმა
Logo
რეფორმეტრის გუნდმა მესტიაში საინფორმაციო შეხვედრა გამართა
22 ივნისი 2022

22 ივნისს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენლები თეთნულდის კოლეჯს ეწვივნენ მესტიაში და საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს ადგილობრივი ახალგაზრდებისა და ახალგაზრდული საკითხების მიმართულებით მომუშავე ადგილობრივ ორგანიზაციებთან.

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა MediaTOR-ის ფარგლებში 2-დღიან ტრენინგს უმასპინძლა
20 ივნისი 2022

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა, USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამამ და ინტერნიუს საქართველომ MediaTOR-ის პროექტის ფარგლებში ტრენინგის მონაწილე ჟურნალისტებს გააცნეს MediaTOR-ის ელექტრონული პლატფორმა – ეკონომიკური რეფორმების ბიბლიოთეკა მედიისთვის.

ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა ISET-ის კვლევით ინსტიტუტს უმასპინძლა
18 მაისი 2022

2022 წლის 18 მაისს, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენლები ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს ეწვივნენ და უნივერსიტეტის წარმომადგენლებსა და სტუდენტებს ორგანიზაციის კვლევითი საქმიანობა და პროდუქტები გააცნეს.

საჯარო-კერძო დიალოგი წყლის რესურსების მართვის რეფორმის შესახებ
20 აპრილი 2022

კანონპროექტი „წყლის რესურსების მართვის შესახებ“ მიღებისთანავე ჩაანაცვლებს არსებულს, „საქართველოს კანონს წყლის შესახებ“ (რომელიც ძალაშია 1997 წლიდან) და გახდება წყლის რესურსების მართვის ახალი ჩარჩო დოკუმენტი. კანონპროექტით განსაზღვრულია სააუზო მართვის სისტემის ჩამოყალიბება და წყლის მოხმარების ეკონომიკური ინსტრუმენტების შემოღება.

საჯარო-კერძო დიალოგი ელექტრონული კომერციის რეფორმის შესახებ
04 აპრილი 2022

რეფორმა მიზნად ისახავს საქართველოში ელექტრონული კომერციის ხელშეწყობას სათანადო სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩოსა და საჭირო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის განვითარების გზით. ელექტრონული კომერციის რეფორმა მრავალი სხვადასხვა ასპექტისაგან შედგება და აერთიანებს დამნერგავი სამთავრობო უწყებების, საჯარო სექტორის დაინტერესებული მხარეების და კერძო სექტორის აქტივობებს.

შეავსე ფორმა