შეავსე ფორმა
Logo
საჯარო-კერძო დიალოგი წყლის რესურსების მართვის რეფორმის შესახებ
20 აპრილი 2022

კანონპროექტი „წყლის რესურსების მართვის შესახებ“ მიღებისთანავე ჩაანაცვლებს არსებულს, „საქართველოს კანონს წყლის შესახებ“ (რომელიც ძალაშია 1997 წლიდან) და გახდება წყლის რესურსების მართვის ახალი ჩარჩო დოკუმენტი. კანონპროექტით განსაზღვრულია სააუზო მართვის სისტემის ჩამოყალიბება და წყლის მოხმარების ეკონომიკური ინსტრუმენტების შემოღება.

საჯარო-კერძო დიალოგი ელექტრონული კომერციის რეფორმის შესახებ
04 აპრილი 2022

რეფორმა მიზნად ისახავს საქართველოში ელექტრონული კომერციის ხელშეწყობას სათანადო სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩოსა და საჭირო ტექნიკური ინფრასტრუქტურის განვითარების გზით. ელექტრონული კომერციის რეფორმა მრავალი სხვადასხვა ასპექტისაგან შედგება და აერთიანებს დამნერგავი სამთავრობო უწყებების, საჯარო სექტორის დაინტერესებული მხარეების და კერძო სექტორის აქტივობებს.

რეფორმეტრმა ელექტრონული კომერციის რეფორმაზე საჯარო-კერძო დიალოგს უმასპინძლა
17 თებერვალი 2022

17 თებერვალს რეფორმეტრმა მორიგ კერძო-საჯარო დიალოგს უმასპინძლა, რომელიც ამჯერად ელექტრონული კომერციის რეფორმის წარდგენას დაეთმო.

რეფორმეტრის ფარგლებში საჯარო-კერძო დიალოგების სერია გაიხსნა
22 დეკემბერი 2021

2021 წლის 22 დეკემბერს რეფორმეტრის ფარგლებში საჯარო-კერძო დიალოგების სერია გადახდისუუნარობის რეფორმის შესახებ საუბრით გაიხსნა. გადახდისუუნარობის რეფორმის შესახებ გამართულ საჯარო-კერძო დიალოგს სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე ესწრებოდა – მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს, აღსრულების ეროვნული ბიუროს, სასამართლოს, ბიზნესის რეაბილიტაციისა და გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსთა ასოციაციის, საკონსულტაციო ორგანიზაციებისა და ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლები.

გაიცანი რეფორმეტრი – შენი გზამკვლევი რეფორმებში
01 ნოემბერი 2021

ღონისძიებაზე ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი წარადგენს რეფორმეტრს – ქართული რეფორმების პროგრესის შეფასების პლატფორმას, რომელიც ბენეფიციარებსა და დაინტერესებულ მხარეებს აწვდის ინფორმაციას, როგორ მიმდინარეობს საქართველოს მთავრობის რეფორმები დასახულ მიზნებთან მიმართებაში.

შეავსე ფორმა