შეავსე ფორმა
Logo
ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა RIA-ის ინსტიტუციონალიზაციის შედეგებზე პრეზენტაციას უმასპინძლა
22 დეკემბერი 2022

22 დეკემბერს ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა ონლაინ ღონისძიებას უმასინძლა, რომლის თემაც იყო „სად დგას საქართველო რეგულირების ზეგავლენის შეფასებების მხრივ და რა იქნება შემდეგი?“. პრეზენტაცია ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანმა ეკონომისტმა და ბოლონიის უნივერსიტეტის დოქტორმა, ნორბერტო პინიატიმ წაიყვანა და დამსწრე საზოგადოებას რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA), როგორც პოლიტიკის შემუშავების ეფექტური ინსტრუმენტის, შესახებ მნიშვნელოვანი დასკვნები გააცნო.

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი თელავში მომუშავე ორგანიზაციებს შეხვდა
15 ივნისი 2022

15 ივნისს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი, შვედეთის საელჩოს მხარდაჭერით, თელავში მომუშავე ადგილობრივი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა და ორგანიზაციის საქმიანობა და ძირითადი პროდუქტები გააცნო.

ISET-ის კვლევით ინსტიტუტი ბათუმში მომუშავე ორგანიზაციებს შეხვდა
19 მაისი 2022

19 მაისს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი, შვედეთის საელჩოს მხარდაჭერითა და მონაწილეობით, ბათუმში მომუშავე ადგილობრივი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა და ორგანიზაციის საქმიანობა და ძირითადი პროდუქტები გააცნო.

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
07 მარტი 2022

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა დაიწყო ახალი პროექტი – „სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება“, რომელიც USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით ხორციელდება.

რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სახელმძღვანელო პრაქტიკოსებისათვის
23 აპრილი 2021

საქართველომ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) სამართლებრივი რეგულირება მოახდინა საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 17 იანვრის №35 დადგენილებით („რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“). დადგენილების მიღება ემსახურება ნორმატიული აქტების შესახებ ორგანული კანონში 2019 წ. 29 მაისს შესული #4607 ცვლილების განხორციელებას, რომელიც ქვეყანაში ხელს უწყობს ფაქტებზე დაფუძნებულ, ჩართულობით გადაწყვეტილების მიღების პროცესს.

შეავსე ფორმა